De geschiedenis van het Stedelijk muziekcorps "Harmonie"

Het Stedelijk Muziekcorps "Harmonie" werd in 1854 opgericht door enkele leden van de Franeker gemeenschap onder wie Jan Bogtstra, die ook medegrondlegger was van de PC.
Al zijn er van de jaren van voor 1903 geen notulen en jaarverslagen voorhanden, toch komt er uit het geen wat bij overlevering bewaard is gebleven een duidelijk beeld naar voren.
Jan Bogtstra, de man die een jaar eerder (1853) de PC oprichtte,was in 1854 ook van de partij toen in Franeker een muziekgezelschap werd gesticht.
Dat de muzikale prestaties van de Franeker muzikanten ook buiten de wallen van Franeker al spoedig enige bekendheid genoot, moge blijken uit het feit, dat de heer A.Leurs de man, die als eerste de dirigeerstok hanteerde met zijn muzikanten reeds een jaar na de oprichting door de zeil vereniging uit Harlingen werden uitgenodigd om een zeilwedstrijd op te luisteren.
In 1856 waren de muzikale prestaties dusdanig, dat men werd uitgenodigd om als muziekcorps van De Schutterij dienst te gaan doen.
Een en ander betekende dat men het predikaat "Stedelijk muziekcorps" mocht gaan voeren, dat de muzikanten de officiële schutterij-uniformen kregen aangemeten en dat het soldij van de kapelmeester ,die zich vanaf die datum Stads-muziek-meester mocht noemen, door de stedelijke overheid werd betaald.
In 1903 ging De Schutterij ter ziele. Het muziekcorps van De Schutterij, wiens muzikale prestaties node in Franeker konden worden gemist, ging onder de naam "Stedelijk Muziekcorps Harmonie" verder.
Vanaf dat moment ,8 februari 1903, werd de "Harmonie-vereniging" een echte vereniging met notulen en jaarverslagen.
Voor een uitgebreid verslag is er in 2004 een jubileumboek gemaakt welke bij het bestuur te koop is.